pasūdyti

pasūdyti
1 pasū́dyti 1. tr. H161, Sut, K, LL154,169, Rtr, , Nmč, Grv, Dg, Brt, Žg, Smal, Dgp, Kp įdėti druskos ar apibarstyti druska: Bulbes pasū́dė i valgė Krp. Avižas sumals, vandenelį pasū́dis, ažmaišis, ir virė [kisielių] Aps. Reikia pasū́dyt bulbos, bo negardu itep Šlčn. Kieti, pasū́dyt reikia tiktai, i gardūs sūriai Pb. Pasū́dyk sviestą Lt. Sviestas pasū́dytas gardesnis Klt. Kap kas tai pasū́džia smetoną nedaugi Pls. Aš anus aptraukinau, pasū́džiau tus baravykus Vdk. Anos druskái (instr. sing.) pasū́dytos LKKXIV216(Zt). | prk.: Kalbėjimas jūsų teest visados meilingas, su druska pasūdytas BtPvKol4,6. | refl. tr.: Pasisū́dyt nebuvo kuom [karo metais] Aps. Sau pasisū́dei [bulvę] i dėk už vepelės Jdr. Duoną su druska pasisūdydamas valgysi Sln. Pasisū́džia bačkelę grybų Dbč. 2. tr. apiberti, apibarstyti kuo: Duoną kepant ližę reik sėlenoms pasū́dyti, tumet minklė neprikimba Vkš. Reik pasūdyti visą dirvą su gipsu, smulkiai sutrintu S.Dauk. 3. tr. Snt pavilgyti, padažyti: Pasū́dytas į žemę [valgis] skanesnis (juok.) Krš. Parnešdamas pasū́dė (išpurvino) mėsą, dabar gerai nuplauk žemes Jnš. | refl. tr.: Pasisū́dyk į cukrų citriną i suėsk Krš. Nusilupai bulvę, pasisū́dyk į kanapius Vvr. Mama, aš neįkandu plututę, duok man pasisūdyt cukraus Gs. 4. tr. prk. suteikti ryškumo, pasodrinti: Užuot naudojęsis gyvu dialogu, pasūdytu sodriais frontiniais žodžiais ir posakiais, jis linkęs viską plačiai aprašinėti A.Vencl. Vieną kartą itin apkartęs Gečius, tad gerokai savo kalbą pasūdydamas šitaip išpažino Vaižg. | Bobos siutusios: į tą pusę kas atsitinka, anos dar pasū́do (savo prideda) Krš. 5. intr. NdŽ prk. smarkiai palyti: Galėjo pasū́dyti dar bent par naktį, būtų daržai atsigavę Vkš. 6. tr. NdŽ prk. gerokai perdėti (tvirtinant). \ sūdyti; antsūdyti; apsūdyti; atsūdyti; dasūdyti; įsūdyti; išsūdyti; nusūdyti; pasūdyti; persūdyti; prasūdyti; prisūdyti; susūdyti; užsūdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pasūdyti — 2 ×pasū̃dyti tr. 1. H, R, MŽ, Sut, N nuteisti: Nebylinėk su sūdžia, nesa sūdą pasūdija, kaip jie nori CII279. 2. KŽ pasmerkti, apkaltinti: Svietas yra pagedęs piktybėse savo; teip šneka kas gyvas ir žmones pasūdija Tat. | Ana pasū̃dijo, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasūdyti — vksm. Paragáuk ar pakañkamai pasūdžiau …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prisūdyti — 1 prisūdyti 1. tr. Sut, N, I, J, NdŽ labai, stipriai pasūdyti: Prisūdžiu SD169. 2. tr. NdŽ, Krs, Mžk daug ar pilną indą pasūdyti: Kubilėlis prisūdytas mėsos Žem. Prisūdė mėselės penkias rėčkas JD461. Parnešam, prisūdom bačką grybų žiemai Krp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasūdymas — 1 pasūdymas sm. (1) NdŽ; Ser → 1 pasūdyti: 1. Nepakankamas pasūdymas ŽŪŽ151. Pasūdymas [mėsos] dar menkas darbas: reik išrūkyti, sutvarkyti Krš. 2. Dėl pasūdymo vienos dešimtinios reik nu 20 iki 30 pundų gipso S.Dauk. 3. NdŽ. 4. NdŽ → 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persūdyti — 1 persūdyti KŽ, persūdyti KŽ 1. tr. R370, MŽ496, N, K, Sut, LL190, Rtr, OG299, Jrb, Žl per daug pasūdyti: Persūdžiau kopūstus – viena druska Pv. Virti taip pat: tai be druskos, tai persūdžiusi arba prisvilusi Žem. Persūdžiu SD299. | refl. NdŽ:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasūdyti — 1 prasūdyti 1. tr. K, KŽ kiek pasūdyti. 2. tr. J, Up, Als, Nt, Vkš per daug pasūdyti, persūdyti, nusūdyti: Esu rūpesnė[je], kad prasūdžiau putrą Šts. Nebdėk tos druskos – prasūdysi! Rdn. A būsu varškę prasūdžiusi? Krš. 3. tr. NdŽ kurį laiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsūdyti — 1 atsūdyti Š, KŽ žr. 1 pasūdyti 1. sūdyti; antsūdyti; apsūdyti; atsūdyti; dasūdyti; įsūdyti; išsūdyti; nusūdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasūdyti — 1 ×dasūdyti (hibr.) tr. reikiamai pasūdyti: ^ Nedasūdytas an stalo, persūdytas po stalu (persūdyto valgio neįmanoma pataisyti) LTR(Rtn). sūdyti; antsūdyti; apsūdyti; atsūdyti; dasūdyti; įsūdyti; išsūdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusūdyti — 1 nusūdyti tr. Š, KŽ, Alk, Skrb, Ob, Aln, Slm, Ml per daug pasūdyti, persūdyti: Nu jau bulbienę tai nusūdei, vaikeliuk Sml. Šitas sviestas sūrokas – nusūdžiau Ktk. | refl. tr. Š: Nenusisūdyk – pili i pili tą druską ton bulbienėn Mžš. sūdyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susūdyti — 1 susūdyti tr. 1. L, Rtr, NdŽ, KŽ, Gd, Krš, Bsg, Ėr, Klt viską pasūdyti, apiberti druska: Susūdyta mėsa dieną kitą palaikoma šiltam kambary Š. Pienikių, baravykų, kelmučių du puodus susūdėm LKT108(Tt). | refl. tr. Kv: Susisūdom [mėsą] vieno[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”